Lakcím bejelentés

Bérbeadó kijelenti, hogy a Bérlő a Bérlemény állandó lakcímként történő bejelentésére nem jogosult. Amennyiben azonban jelen társbérleti szerződéssel összefüggésben a Bérlő számára ideiglenes lakcímbejelentésre van szükség, úgy azt a bérleti szerződés aláírását követő 14 (azaz tizennégy) napon belül ingyenesen a Bérbeadó elkészíti (amennyiben Bérlő biztosítja a lakcímbejelentő kartont aláírásra) számára, amennyiben azt a meghatalmazott képviselőnek telefonon, vagy e-mailben jelzi a Bérlő, ezen időintervallum felett már díjköteles.

Bérlő adatai
Bérlemény kiválasztása