Kit terhel a közös költség albérlet esetén?

Kit terhel a közös költség albérlet esetén?

Az, hogy kit terhel a közös költség albérlet esetén, egy látszólag egyszerű kérdés, amit sokan elsőre megválaszolva azt mondanák, hogy természetesen az albérlőt, hiszen ő lakik ott. Csakhogy ez az evidensnek tűnő választ azonban nem támasztják alá a törvények!

A hatályos törvények szerint a tulajdonosokat terheli a közös költség fizetésealberlet kozos koltseg 2a

A társasházi közös költség, mint rezsiköltség a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 24. § 1. pontjában foglaltak szerint a közös költség „a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk szerint terheli, ha a szervezeti-működési szabályzat másképp nem rendelkezik” így a bérleti jogviszony megléte esetén sem válik a bérlő a közös költség megfizetésére kötelezetté a tulajdonos helyett a társasház felé.

A bérleti szerződésben fontos tisztázni a közös költséget

Célszerű tehát a bérleti szerződésben kitérni arra, hogy pontosan ki is fizeti a közös költséget, mert később sok kellemetlenségtől kímélhetjük meg magunkat, ugyanis van egy olyan törvény, amiben a felek szabadon megállapodhatnak abban, hogy kit terhel a közös költség megfizetése. Erre a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:59. § (1). és (2). bekezdése utal.

A NAV, meglehetősen régi állásfoglalásból kiderül, hogy a közös költség is rezsinek minősülhet, tehát ezek alapján az albérlőt terhelheti a közös költség, amennyiben a tulajdonos másképpen nem rendelkezik. A felek állapodnak meg abban is, hogy a közös költséget ki fizeti ki a társasház felé.

A Társasházi törvény is kitér a közös költségre

Aktuális jogszabály: Társasházi törvény 22§ 3. bekezdés: „Ha… a bérlő – írásbeli felszólítás ellenére – a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a keletkezett hátralék összegének megfizetéséért az érintett tulajdonostársnak helytállási kötelezettsége áll fenn. A bérlő írásbeli felszólítására, illetőleg a hátralék megfizetésére vonatkozó részletes előírásokat a szervezeti-működési szabályzatban kell megállapítani.”

Ezen jogszabály egyértelművé teszi, hogy amennyiben nem fizeti ki a bérlő a társasháznak a közös költséget, akkor a tulajdonosnak kell előbb utóbb rendezni a számlát.

Mi gondoskodunk a kölcsönösen kedvező megegyezésről

Miután kiválasztottad a neked legideálisabb albérletet a PPP Zrt. kínálatából, eleve olyan bérleti szerződés kerül aláírásra, amely kölcsönösen védi a feleket. Ráadásul nálunk külön nincs is közös költség!

Nálunk a bérlő csak bérleti díjat és fix rezsit fizet, ami magában foglalja a fűtés vagy az internet díja mellett a közös költséget is, ezeken felül további költség alapesetben nem merül fel!